Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 63.475 | Tổng số nhận về: 137.568
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 19/09/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông57633273903
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh67820002678
4  UBND Thị xã Ba Đồn71524739
5  UBND Huyện Quảng Trạch4998841383
6  UBND Huyện Bố Trạch12012
7  Ban Dân tộc36910851454
8  Quỹ Phát triển đất33214381770
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh011
10  Sở Công thương106533454410
11  Sở Giáo dục và Đào tạo8831023190
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư2553802910582
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội179241015893
14  UBND Huyện Quảng Ninh465050009650
15  UBND Thành phố Đồng Hới500040399039
16  Sở Nội Vụ.044864486
17  Sở Khoa học và Công nghệ44020892529
18  Đài Phát thanh Truyền hình021722172
19  Hội đồng Nhân dân84644415287
20  UBND Huyện Lệ Thủy5842464410486
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình010351035
22  Sở Tư pháp187930564935
23  Sở Xây dựng354353668909
24  Sở Giao thông Vận tải320061229322
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng132228774199
26  Sở Y Tế283462639097
27  UBND Huyện Tuyên Hoá115041505
28  Thanh tra tỉnh56312231786
29  Sở Văn hoá và Thể thao97428463820
30  Sở Ngoại vụ91024653375