Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 27.747 | Tổng số nhận về: 171.639
  Thống kê tổng số: 38 đơn vị đến ngày: 20/10/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông74225913333
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh12111291250
4  UBND Thị xã Ba Đồn130063007
5  UBND Huyện Quảng Trạch455495553
6  UBND Huyện Bố Trạch1073557365
7  Ban Dân tộc28724852772
8  Quỹ Phát triển đất76786862
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh0578578
10  Sở Công thương048224822
11  Sở Giáo dục và Đào tạo6431713235
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư25341213914673
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội043864386
14  UBND Huyện Quảng Ninh7950005079
15  Sở Nội vụ2420242
16  UBND Thành phố Đồng Hới5000500010000
17  Sở Khoa học và Công nghệ18930033192
18  Đài Phát thanh Truyền hình026752675
19  Hội đồng Nhân dân038823882
20  UBND Huyện Lệ Thủy481188122
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình0686686
22  Sở Tư pháp66855196187
23  Sở Xây dựng108888029890
24  Sở Giao thông Vận tải55316702223
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng12122082329
26  Sở Y Tế241931375556
27  UBND Huyện Tuyên Hoá356075610
28  Thanh tra tỉnh155175518
29  Sở Văn hoá và Thể thao46328213284
30  Sở Ngoại vụ88541275012