Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 30.215 | Tổng số nhận về: 181.337
  Thống kê tổng số: 38 đơn vị đến ngày: 14/12/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông84428683712
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh17112481419
4  UBND Thị xã Ba Đồn130063007
5  UBND Huyện Quảng Trạch459785982
6  UBND Huyện Bố Trạch1078077817
7  Ban Dân tộc37226363008
8  Quỹ Phát triển đất108873981
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh0697697
10  Sở Công thương048224822
11  Sở Giáo dục và Đào tạo9034593549
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư31771346516642
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội046544654
14  UBND Huyện Quảng Ninh8050005080
15  Sở Nội vụ2460246
16  UBND Thành phố Đồng Hới5000500010000
17  Sở Khoa học và Công nghệ23332223455
18  Đài Phát thanh Truyền hình028442844
19  Hội đồng Nhân dân040284028
20  UBND Huyện Lệ Thủy585398544
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình0776776
22  Sở Tư pháp81457646578
23  Sở Xây dựng1261941310674
24  Sở Giao thông Vận tải64220292671
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng12122082329
26  Sở Y Tế292933806309
27  UBND Huyện Tuyên Hoá359585961
28  Thanh tra tỉnh157985799
29  Sở Văn hoá và Thể thao56028853445
30  Sở Ngoại vụ112743655492