Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 17.832 | Tổng số nhận về: 32.715
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 22/01/2020

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh020422042
2  Văn phòng HĐND tỉnh303
3  Văn phòng UBND tỉnh000
4  Sở Nội vụ202
5  Sở Tư pháp011
6  Sở Kế hoạch và Đầu tư32234
7  Sở Tài chính000
8  Sở Công thương202
9  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn202
10  Sở Giao thông Vận tải707
11  Sở Xây dựng29029
12  Sở Tài nguyên và Môi trường51253
13  Sở Thông tin và Truyền thông000
14  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội000
15  Sở Văn hóa và Thể thao202
16  Sở Khoa học và Công nghệ101
17  Sở Giáo dục và Đào tạo000
18  Sở Y tế14014
19  Sở Ngoại vụ101
20  Thanh tra tỉnh000
21  Ban Dân tộc000
22  Sở Du lịch000
23  Ban quản lý Khu kinh tế4913
24  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng11011
25  Quỹ phát triển đất tỉnh000
26  Ban quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)71428499
27  Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp505
28  Đài Phát thanh và Truyền hình000
29  Trường Đại học Quảng Bình000
30  Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình000