Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 136.352 | Tổng số nhận về: 324.445
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 06/12/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh018791879
2  Văn phòng HĐND tỉnh106152776338
3  Văn phòng UBND tỉnh000
4  Sở Nội vụ1078928110359
5  Sở Tư pháp4711763812349
6  Sở Kế hoạch và Đầu tư34341152314957
7  Sở Tài chính46551343318088
8  Sở Công thương158147256306
9  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn2275899211267
10  Sở Giao thông Vận tải4821938714208
11  Sở Xây dựng4839797112810
12  Sở Tài nguyên và Môi trường84142933737751
13  Sở Thông tin và Truyền thông129945625861
14  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội251559468461
15  Sở Văn hóa và Thể thao142239235345
16  Sở Khoa học và Công nghệ93432834217
17  Sở Giáo dục và Đào tạo80145765377
18  Sở Y tế47821084215624
19  Sở Ngoại vụ123932934532
20  Thanh tra tỉnh79314132206
21  Ban Dân tộc50417882292
22  Sở Du lịch71923563075
23  Ban quản lý Khu kinh tế199039575947
24  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng150533894894
25  Quỹ phát triển đất tỉnh35720672424
26  Ban quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)71359430
27  Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp63912771916
28  Đài Phát thanh và Truyền hình15931953354
29  Trường Đại học Quảng Bình000
30  Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình125310792332