Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 43.509 | Tổng số nhận về: 89.915
  Thống kê tổng số: 42 đơn vị đến ngày: 20/06/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông39320962489
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh39313851778
4  UBND Thị xã Ba Đồn6179626
5  UBND Huyện Quảng Trạch117633750
6  UBND Huyện Bố Trạch0667667
7  Ban Dân tộc214716930
8  Quỹ Phát triển đất2148901104
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh011
10  Sở Công thương69122192910
11  Sở Giáo dục và Đào tạo5922092268
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư162752436870
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội111526063721
14  UBND Huyện Quảng Ninh311839687086
15  UBND Thành phố Đồng Hới500005000
16  Sở Nội Vụ.032473247
17  Sở Khoa học và Công nghệ32315091832
18  Đài Phát thanh Truyền hình014431443
19  Hội đồng Nhân dân51029903500
20  UBND Huyện Lệ Thủy332128966217
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình0893893
22  Sở Tư pháp120019453145
23  Sở Xây dựng203334245457
24  Sở Giao thông Vận tải200402004
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng80619782784
26  Sở Y Tế180440665870
27  UBND Huyện Tuyên Hoá110841085
28  Thanh tra tỉnh3808461226
29  Sở Văn hoá và Thể thao61819232541
30  Sở Ngoại vụ59316512244