Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 22.962 | Tổng số nhận về: 173.999
  Thống kê tổng số: 42 đơn vị đến ngày: 21/02/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông8521012186
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh119971008
4  UBND Thị xã Ba Đồn049834983
5  UBND Huyện Quảng Trạch055315531
6  UBND Huyện Bố Trạch074997499
7  Ban Dân tộc3324502483
8  Quỹ Phát triển đất1299891118
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh0814814
10  Sở Công thương048224822
11  Sở Giáo dục và Đào tạo10737453852
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư37171460318320
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội043054305
14  UBND Huyện Quảng Ninh450005004
15  UBND Thành phố Đồng Hới000
16  Sở Nội Vụ.050005000
17  Sở Khoa học và Công nghệ000
18  Đài Phát thanh Truyền hình030633063
19  Hội đồng Nhân dân041684168
20  UBND Huyện Lệ Thủy690599065
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình0893893
22  Sở Tư pháp000
23  Sở Xây dựng10256785780
24  Sở Giao thông Vận tải000
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng37328933266
26  Sở Y Tế360737007307
27  UBND Huyện Tuyên Hoá864176425
28  Thanh tra tỉnh161166117
29  Sở Văn hoá và Thể thao67329503623
30  Sở Ngoại vụ133245925924