Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 62.526 | Tổng số nhận về: 150.861
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 23/07/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông64923823031
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh53714782015
4  UBND Thị xã Ba Đồn5885871175
5  UBND Huyện Quảng Trạch294229265868
6  UBND Huyện Bố Trạch86132024628859
7  Ban Dân tộc2769811257
8  Quỹ Phát triển đất22411991423
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh010681068
10  Sở Công thương84324873330
11  Sở Giáo dục và Đào tạo14722922439
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư197666178593
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội162530134638
14  UBND Huyện Quảng Ninh000
15  UBND Thành phố Đồng Hới7366793315299
16  Sở Nội Vụ.17647934969
17  Sở Khoa học và Công nghệ42117992220
18  Đài Phát thanh Truyền hình4019381978
19  Hội đồng Nhân dân61035454155
20  UBND Huyện Lệ Thủy157047346304
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình11791802
22  Sở Tư pháp230745866893
23  Sở Xây dựng263044057035
24  Sở Giao thông Vận tải247648907366
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng92721663093
26  Sở Y Tế222448817105
27  UBND Huyện Tuyên Hoá59130963687
28  Thanh tra tỉnh4669211387
29  Sở Văn hoá và Thể thao84823803228
30  Sở Ngoại vụ71618222538