Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 89.245 | Tổng số nhận về: 224.237
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 22/10/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh016651665
2  Văn phòng HĐND tỉnh91147415652
3  Văn phòng UBND tỉnh000
4  Sở Nội vụ76975078276
5  Sở Tư pháp3751654210293
6  Sở Kế hoạch và Đầu tư2937995712894
7  Sở Tài chính000
8  Sở Công thương129339655258
9  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn000
10  Sở Giao thông Vận tải3911776711678
11  Sở Xây dựng3987672310710
12  Sở Tài nguyên và Môi trường70522466231714
13  Sở Thông tin và Truyền thông107437874861
14  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội000
15  Sở Văn hóa và Thể thao122934274656
16  Sở Khoa học và Công nghệ77328113584
17  Sở Giáo dục và Đào tạo58239464528
18  Sở Y tế3810831012120
19  Sở Ngoại vụ106828363904
20  Thanh tra tỉnh65212411893
21  Ban Dân tộc40415091913
22  Sở Du lịch60120692670
23  Ban quản lý Khu kinh tế162631364762
24  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng132229884310
25  Quỹ phát triển đất tỉnh31117872098
26  Ban quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP)000
27  Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp53110801611
28  Đài Phát thanh và Truyền hình12027702890
29  Trường Đại học Quảng Bình000
30  Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình000