Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 27.978 | Tổng số nhận về: 67.221
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 25/03/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông15211161268
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh193635828
4  UBND Thị xã Ba Đồn95126221
5  UBND Huyện Quảng Trạch95710972054
6  UBND Huyện Bố Trạch219155177708
7  Ban Dân tộc93348441
8  Quỹ Phát triển đất88502590
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh0391391
10  Sở Công thương3079961303
11  Sở Giáo dục và Đào tạo16904920
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư77226783450
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội62214702092
14  UBND Huyện Quảng Ninh000
15  UBND Thành phố Đồng Hới289230375929
16  Sở Nội Vụ.817001708
17  Sở Khoa học và Công nghệ141722863
18  Đài Phát thanh Truyền hình0722722
19  Hội đồng Nhân dân21214261638
20  UBND Huyện Lệ Thủy123513012536
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình0364364
22  Sở Tư pháp65417912445
23  Sở Xây dựng91716052522
24  Sở Giao thông Vận tải76418202584
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng2768711147
26  Sở Y Tế71817312449
27  UBND Huyện Tuyên Hoá20473493
28  Thanh tra tỉnh175442617
29  Sở Văn hoá và Thể thao2939181211
30  Sở Ngoại vụ277675952