Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 44.878 | Tổng số nhận về: 106.528
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 27/05/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
2  Sở Thông tin và Truyền thông39116142005
3  UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh35711621519
4  UBND Thị xã Ba Đồn3040304
5  UBND Huyện Quảng Trạch196619573923
6  UBND Huyện Bố Trạch55501221517765
7  Ban Dân tộc179650829
8  Quỹ Phát triển đất1619881149
9  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh0857857
10  Sở Công thương61016632273
11  Sở Giáo dục và Đào tạo4915991648
12  Sở Kế hoạch và Đầu tư139647106106
13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội138726424029
14  UBND Huyện Quảng Ninh000
15  UBND Thành phố Đồng Hới5282532610608
16  Sở Nội Vụ.2128622883
17  Sở Khoa học và Công nghệ29312101503
18  Đài Phát thanh Truyền hình012671267
19  Hội đồng Nhân dân40627043110
20  UBND Huyện Lệ Thủy123621613397
21  Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình0709709
22  Sở Tư pháp152030264546
23  Sở Xây dựng179829044702
24  Sở Giao thông Vận tải171133995110
25  Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng57017032273
26  Sở Y Tế146033944854
27  UBND Huyện Tuyên Hoá21879900
28  Thanh tra tỉnh323587910
29  Sở Văn hoá và Thể thao58817192307
30  Sở Ngoại vụ50412491753