49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 136.352 | Tổng số nhận về: 324.441
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 06/12/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình106171568217
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh018791879
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh106152776338
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình135291317285452576
49136352324441460793