49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 89.196 | Tổng số nhận về: 224.108
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 22/10/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình91163937304
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh016551655
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh91147385649
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình88285217715306000
4989196224108313304