49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 89.228 | Tổng số nhận về: 224.218
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 22/10/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình91164067317
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh016651665
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh91147415652
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình88317217812306129
4989228224218313446