43
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 62.526 | Tổng số nhận về: 150.861
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 23/07/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Hide details for Không nhậpKhông nhập123069378167
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnhTANDAN003ENDTDUBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh53714782015
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN009ENDTDĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh010681068
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Hội đồng Nhân dânTANDAN019ENDTDHội đồng Nhân dân61035454155
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN022ENDTD</span>]Cục Thống kê Tỉnh Quảng BìnhTANDAN022ENDTDCục Thống kê Tỉnh Quảng Bình11791802
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN035ENDTD</span>]Liên đoàn Lao động tỉnhTANDAN035ENDTDLiên đoàn Lao động tỉnh7255127
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN041ENDTD</span>]Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thịTANDAN041ENDTDCông ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN042ENDTD</span>]Trường Cao đẳng nghề Quảng BìnhTANDAN042ENDTDTrường Cao đẳng nghề Quảng Bình000
36Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình61296143924205220
4362526150861213387