43
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 62.526 | Tổng số nhận về: 150.861
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 23/07/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Không nhậpKhông nhập123069378167
36Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình61296143924205220
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnh Quảng BìnhTANDAN001ENDTDVăn phòng UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN003ENDTDSở Thông tin và Truyền thông64923823031
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]UBND Thị xã Ba ĐồnTANDAN004ENDTDUBND Thị xã Ba Đồn5885871175
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng TrạchTANDAN005ENDTDUBND Huyện Quảng Trạch294229265868
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]UBND Huyện Bố TrạchTANDAN006ENDTDUBND Huyện Bố Trạch86132024628859
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Ban Dân tộcTANDAN007ENDTDBan Dân tộc2769811257
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Quỹ Phát triển đấtTANDAN008ENDTDQuỹ Phát triển đất22411991423
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN010ENDTDSở Công thương84324873330
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo dục và Đào tạoTANDAN011ENDTDSở Giáo dục và Đào tạo14722922439
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN012ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư197666178593
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Lao động Thương binh và Xã hộiTANDAN013ENDTDSở Lao động Thương binh và Xã hội162530134638
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng NinhTANDAN014ENDTDUBND Huyện Quảng Ninh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]Sở Nội Vụ.TANDAN016ENDTDSở Nội Vụ.17647934969
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]UBND Thành phố Đồng HớiTANDAN016ENDTDUBND Thành phố Đồng Hới7366793315299
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN017ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN017ENDTDSở Khoa học và Công nghệ42117992220
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Đài Phát thanh Truyền hìnhTANDAN018ENDTDĐài Phát thanh Truyền hình4019381978
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN021ENDTD</span>]UBND Huyện Lệ ThủyTANDAN021ENDTDUBND Huyện Lệ Thủy157047346304
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN022ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN022ENDTDSở Tư pháp230745866893
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN023ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN023ENDTDSở Xây dựng263044057035
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN024ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN024ENDTDSở Giao thông Vận tải247648907366
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN025ENDTD</span>]Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngTANDAN025ENDTDVườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng92721663093
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN026ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN026ENDTDSở Y Tế222448817105
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN027ENDTD</span>]UBND Huyện Tuyên HoáTANDAN027ENDTDUBND Huyện Tuyên Hoá59130963687
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN028ENDTD</span>]Thanh tra tỉnhTANDAN028ENDTDThanh tra tỉnh4669211387
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN029ENDTD</span>]Sở Văn hoá và Thể thaoTANDAN029ENDTDSở Văn hoá và Thể thao84823803228
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN030ENDTD</span>]Sở Ngoại vụTANDAN030ENDTDSở Ngoại vụ71618222538
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN031ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônTANDAN031ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn62842134841
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN032ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN032ENDTDSở Tài Chính42391258116820