49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 17.829 | Tổng số nhận về: 32.715
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 20/01/2020

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình320422045
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh020422042
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh303
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình178263067348499
49178293271550544