49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 141.225 | Tổng số nhận về: 335.463
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 15/12/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình107472798353
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh019401940
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh107453396413
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình140151328184468335
49141225335463476688