49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 18.066 | Tổng số nhận về: 30.673
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 02/07/2020

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình404
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh000
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh404
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình180623067348735
49180663067348739