49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 126.581 | Tổng số nhận về: 301.245
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 20/11/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình100568827887
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh017911791
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh100550916096
Văn phòng HĐND tỉnh100550916096
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình125576294363419939
49126581301245427826