43
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 51.708 | Tổng số nhận về: 122.771
  Thống kê tổng số: 43 đơn vị đến ngày: 18/06/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Không nhậpKhông nhập99758516848
36Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình50711116920167631
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnh Quảng BìnhTANDAN001ENDTDVăn phòng UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN003ENDTDSở Thông tin và Truyền thông48619122398
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]UBND Thị xã Ba ĐồnTANDAN004ENDTDUBND Thị xã Ba Đồn403110513
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng TrạchTANDAN005ENDTDUBND Huyện Quảng Trạch231123324643
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]UBND Huyện Bố TrạchTANDAN006ENDTDUBND Huyện Bố Trạch67811536922150
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Ban Dân tộcTANDAN007ENDTDBan Dân tộc2268071033
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Quỹ Phát triển đấtTANDAN008ENDTDQuỹ Phát triển đất1879961183
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN010ENDTDSở Công thương70419652669
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo dục và Đào tạoTANDAN011ENDTDSở Giáo dục và Đào tạo8319312014
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN012ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư165855147172
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Lao động Thương binh và Xã hộiTANDAN013ENDTDSở Lao động Thương binh và Xã hội162530134638
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng NinhTANDAN014ENDTDUBND Huyện Quảng Ninh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]Sở Nội Vụ.TANDAN016ENDTDSở Nội Vụ.4135623603
Sở Nội Vụ.4135623603
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]UBND Thành phố Đồng HớiTANDAN016ENDTDUBND Thành phố Đồng Hới6141641412555
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN017ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN017ENDTDSở Khoa học và Công nghệ34314351778
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Đài Phát thanh Truyền hìnhTANDAN018ENDTDĐài Phát thanh Truyền hình1115481559
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN021ENDTD</span>]UBND Huyện Lệ ThủyTANDAN021ENDTDUBND Huyện Lệ Thủy126027864046
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN022ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN022ENDTDSở Tư pháp189236445536
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN023ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN023ENDTDSở Xây dựng211834455563
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN024ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN024ENDTDSở Giao thông Vận tải203640226058
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN025ENDTD</span>]Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngTANDAN025ENDTDVườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng74918652614
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN026ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN026ENDTDSở Y Tế175739525709
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN027ENDTD</span>]UBND Huyện Tuyên HoáTANDAN027ENDTDUBND Huyện Tuyên Hoá3610561092
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN028ENDTD</span>]Thanh tra tỉnhTANDAN028ENDTDThanh tra tỉnh3817391120
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN029ENDTD</span>]Sở Văn hoá và Thể thaoTANDAN029ENDTDSở Văn hoá và Thể thao71020132723
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN030ENDTD</span>]Sở Ngoại vụTANDAN030ENDTDSở Ngoại vụ59014892079
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN031ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônTANDAN031ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn49536134108