49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 71.997 | Tổng số nhận về: 180.708
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 16/09/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình79756456442
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh013881388
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh013881388
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh79742575054
Văn phòng HĐND tỉnh79742575054
47Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình71200175063246263
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnhTANDAN003ENDTDVăn phòng UBND tỉnh000
Văn phòng UBND tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN004ENDTDSở Nội vụ53964496988
Sở Nội vụ53964496988
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN005ENDTDSở Tư pháp302557418766
Sở Tư pháp302557418766
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN006ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư2542859911141
Sở Kế hoạch và Đầu tư2542859911141
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN007ENDTDSở Tài chính000
Sở Tài chính000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN008ENDTDSở Công thương111233424454
Sở Công thương111233424454
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTANDAN009ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn000
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN010ENDTDSở Giao thông Vận tải325365469799
Sở Giao thông Vận tải325365469799
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN011ENDTDSở Xây dựng343357579190
Sở Xây dựng343357579190
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Tài nguyên và Môi trườngTANDAN012ENDTDSở Tài nguyên và Môi trường56222098126603
Sở Tài nguyên và Môi trường56222098126603
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN013ENDTDSở Thông tin và Truyền thông89231634055
Sở Thông tin và Truyền thông89231634055
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTANDAN014ENDTDSở Lao động - Thương binh và Xã hội000
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội000