49
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 126.402 | Tổng số nhận về: 300.789
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị đến ngày: 20/11/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình100568727877
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh017861786
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh017861786
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh100550866091
Văn phòng HĐND tỉnh100550866091
47Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình125397293917419314
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnhTANDAN003ENDTDVăn phòng UBND tỉnh000
Văn phòng UBND tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN004ENDTDSở Nội vụ95485929546
Sở Nội vụ95485929546
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN005ENDTDSở Tư pháp4404730611710
Sở Tư pháp4404730611710
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN006ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư32351099514230
Sở Kế hoạch và Đầu tư32351099514230
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN007ENDTDSở Tài chính43841271517099
Sở Tài chính43841271517099
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN008ENDTDSở Công thương149344895982
Sở Công thương149344895982
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTANDAN009ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn2034838310417
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn2034838310417
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN010ENDTDSở Giao thông Vận tải4520882213342
Sở Giao thông Vận tải4520882213342
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN011ENDTDSở Xây dựng4573754112114
Sở Xây dựng4573754112114
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Tài nguyên và Môi trườngTANDAN012ENDTDSở Tài nguyên và Môi trường79312762735558
Sở Tài nguyên và Môi trường79312762735558
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN013ENDTDSở Thông tin và Truyền thông120842405448
Sở Thông tin và Truyền thông120842405448
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTANDAN014ENDTDSở Lao động - Thương binh và Xã hội234255817923
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội234255817923