42
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 57.413 | Tổng số nhận về: 125.897
  Thống kê tổng số: 42 đơn vị đến ngày: 18/08/2018

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
42Hide details for Không nhậpKhông nhập57413125897183310
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND tỉnh Quảng BìnhTANDAN001ENDTDUBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN003ENDTDSở Thông tin và Truyền thông53128863417
Sở Thông tin và Truyền thông53128863417
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnhTANDAN003ENDTDUBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh58918162405
UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh58918162405
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]UBND Thị xã Ba ĐồnTANDAN004ENDTDUBND Thị xã Ba Đồn70817725
UBND Thị xã Ba Đồn70817725
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng TrạchTANDAN005ENDTDUBND Huyện Quảng Trạch4788181296
UBND Huyện Quảng Trạch4788181296
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]UBND Huyện Bố TrạchTANDAN006ENDTDUBND Huyện Bố Trạch12012
UBND Huyện Bố Trạch12012
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Ban Dân tộcTANDAN007ENDTDBan Dân tộc3149721286
Ban Dân tộc3149721286
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Quỹ Phát triển đấtTANDAN008ENDTDQuỹ Phát triển đất29512921587
Quỹ Phát triển đất29512921587
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN009ENDTDĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh011
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh011
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN010ENDTDSở Công thương94529513896
Sở Công thương94529513896
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo dục và Đào tạoTANDAN011ENDTDSở Giáo dục và Đào tạo7727702847
Sở Giáo dục và Đào tạo7727702847
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN012ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư225870799337
Sở Kế hoạch và Đầu tư225870799337
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Lao động Thương binh và Xã hộiTANDAN013ENDTDSở Lao động Thương binh và Xã hội154935925141
Sở Lao động Thương binh và Xã hội154935925141
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng NinhTANDAN014ENDTDUBND Huyện Quảng Ninh445950009459
UBND Huyện Quảng Ninh445950009459
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]Sở Nội Vụ.TANDAN016ENDTDSở Nội Vụ.043474347