42
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 22.050 | Tổng số nhận về: 93.994
  Thống kê tổng số: 42 đơn vị đến ngày: 27/05/2018

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
42Hide details for Không nhậpKhông nhập2205093994116044
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND tỉnh Quảng BìnhTANDAN001ENDTDUBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
UBND tỉnh Quảng Bình6280779314073
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN003ENDTDSở Thông tin và Truyền thông34117422083
Sở Thông tin và Truyền thông34117422083
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnhTANDAN003ENDTDUBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh31611521468
UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh31611521468
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]UBND Thị xã Ba ĐồnTANDAN004ENDTDUBND Thị xã Ba Đồn5448552
UBND Thị xã Ba Đồn5448552
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng TrạchTANDAN005ENDTDUBND Huyện Quảng Trạch101533634
UBND Huyện Quảng Trạch101533634
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]UBND Huyện Bố TrạchTANDAN006ENDTDUBND Huyện Bố Trạch0594594
UBND Huyện Bố Trạch0594594
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Ban Dân tộcTANDAN007ENDTDBan Dân tộc176612788
Ban Dân tộc176612788
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Quỹ Phát triển đấtTANDAN008ENDTDQuỹ Phát triển đất187745932
Quỹ Phát triển đất187745932
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN009ENDTDĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh011
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh011
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN010ENDTDSở Công thương048224822
Sở Công thương048224822
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Giáo dục và Đào tạoTANDAN011ENDTDSở Giáo dục và Đào tạo5219081960
Sở Giáo dục và Đào tạo5219081960
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN012ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư136044375797
Sở Kế hoạch và Đầu tư136044375797
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Lao động Thương binh và Xã hộiTANDAN013ENDTDSở Lao động Thương binh và Xã hội91021773087
Sở Lao động Thương binh và Xã hội91021773087
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]UBND Huyện Quảng NinhTANDAN014ENDTDUBND Huyện Quảng Ninh450005004
UBND Huyện Quảng Ninh450005004
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]Sở Nội Vụ.TANDAN016ENDTDSở Nội Vụ.050005000