49Detailstheothang_01
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 19.641 | Tổng số nhận về: 28.753
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị trong Tháng 1

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình70779849
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0107107
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0107107
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh70672742
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình90421886227904
4991121964128753