49Detailstheothang_01
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 19.641 | Tổng số nhận về: 28.753
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị trong Tháng 1

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình70779849
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0107107
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0107107
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh70672742
Văn phòng HĐND tỉnh70672742
47Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình90421886227904
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnhTANDAN003ENDTDVăn phòng UBND tỉnh000
Văn phòng UBND tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN004ENDTDSở Nội vụ0701701
Sở Nội vụ0701701
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN005ENDTDSở Tư pháp3387171055
Sở Tư pháp3387171055
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN006ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư36211121474
Sở Kế hoạch và Đầu tư36211121474
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN007ENDTDSở Tài chính40611481554
Sở Tài chính40611481554
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN008ENDTDSở Công thương145371516
Sở Công thương145371516
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTANDAN009ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn58581639
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn58581639
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN010ENDTDSở Giao thông Vận tải3537621115
Sở Giao thông Vận tải3537621115
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN011ENDTDSở Xây dựng4746371111
Sở Xây dựng4746371111
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Tài nguyên và Môi trườngTANDAN012ENDTDSở Tài nguyên và Môi trường61724723089
Sở Tài nguyên và Môi trường61724723089
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN013ENDTDSở Thông tin và Truyền thông61367428
Sở Thông tin và Truyền thông61367428
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTANDAN014ENDTDSở Lao động - Thương binh và Xã hội198455653
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội198455653