49Detailstheothang_02
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 11.552 | Tổng số nhận về: 16.657
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị trong Tháng 2

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình54400454
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0101101
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0101101
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh54299353
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình50511115216203
4951051155216657