49Detailstheothang_02
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 11.552 | Tổng số nhận về: 16.656
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị trong Tháng 2

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình54400454
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0101101
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0101101
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh54299353
Văn phòng HĐND tỉnh54299353
47Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình50501115216202
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnhTANDAN003ENDTDVăn phòng UBND tỉnh000
Văn phòng UBND tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN004ENDTDSở Nội vụ5407412
Sở Nội vụ5407412
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN005ENDTDSở Tư pháp224385609
Sở Tư pháp224385609
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN006ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư178597775
Sở Kế hoạch và Đầu tư178597775
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN007ENDTDSở Tài chính196745941
Sở Tài chính196745941
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN008ENDTDSở Công thương62223285
Sở Công thương62223285
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTANDAN009ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn29336365
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn29336365
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN010ENDTDSở Giao thông Vận tải207436643
Sở Giao thông Vận tải207436643
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN011ENDTDSở Xây dựng168367535
Sở Xây dựng168367535
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Tài nguyên và Môi trườngTANDAN012ENDTDSở Tài nguyên và Môi trường33813251663
Sở Tài nguyên và Môi trường33813251663
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN013ENDTDSở Thông tin và Truyền thông43168211
Sở Thông tin và Truyền thông43168211
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTANDAN014ENDTDSở Lao động - Thương binh và Xã hội109262371
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội109262371