49Detailstheothang_04
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 21.032 | Tổng số nhận về: 30.080
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị trong Tháng 4

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình89700789
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0175175
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0175175
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh89525614
Văn phòng HĐND tỉnh89525614
47Hide details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình89592033229291
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn phòng UBND tỉnhTANDAN003ENDTDVăn phòng UBND tỉnh000
Văn phòng UBND tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Nội vụTANDAN004ENDTDSở Nội vụ3620623
Sở Nội vụ3620623
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Tư phápTANDAN005ENDTDSở Tư pháp3536631016
Sở Tư pháp3536631016
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Kế hoạch và Đầu tưTANDAN006ENDTDSở Kế hoạch và Đầu tư2809361216
Sở Kế hoạch và Đầu tư2809361216
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tài chínhTANDAN007ENDTDSở Tài chính43210341466
Sở Tài chính43210341466
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Công thươngTANDAN008ENDTDSở Công thương144385529
Sở Công thương144385529
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTANDAN009ENDTDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn38710748
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn38710748
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Giao thông Vận tảiTANDAN010ENDTDSở Giao thông Vận tải4047961200
Sở Giao thông Vận tải4047961200
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở Xây dựngTANDAN011ENDTDSở Xây dựng4036041007
Sở Xây dựng4036041007
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Tài nguyên và Môi trườngTANDAN012ENDTDSở Tài nguyên và Môi trường63320772710
Sở Tài nguyên và Môi trường63320772710
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Thông tin và Truyền thôngTANDAN013ENDTDSở Thông tin và Truyền thông102368470
Sở Thông tin và Truyền thông102368470
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiTANDAN014ENDTDSở Lao động - Thương binh và Xã hội177474651
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội177474651