49Detailstheothang_05
Thông tin gửi nhận văn bản của
Tổng số gửi đi: 25.067 | Tổng số nhận về: 35.232
  Thống kê tổng số: 49 đơn vị trong Tháng 5

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
2Hide details for HĐND tỉnh Quảng BìnhHĐND tỉnh Quảng Bình97791888
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhTANDAN001ENDTDVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh0203203
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Văn phòng HĐND tỉnhTANDAN002ENDTDVăn phòng HĐND tỉnh97588685
Văn phòng HĐND tỉnh97588685
47Show details for UBND tỉnh Quảng BìnhUBND tỉnh Quảng Bình100682427634344
49101652506735232